Foglalkozás egészségügy

A Debreceni Egyetem KK Foglalkozás-egészségügyi Tanszékének mentoraként üzemorvostan szakvizsga jelöltek szakmai felkészítését végzem, a Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság tagja vagyok.

Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatom feladata a 1993. évi XCIII. Mvt. 58. §, valamint a 89/1995. (VI.14.) Korm. rend., a 27/1995. (VII.25.) és 33/1998. (VI.24.) NM rendeletek által meghatározott módon a munkavállalók részére nyújtandó foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása.

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat alapszolgáltatás keretében végzi:

 • - a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat (előzetes, időszakos, soron kívüli, záró vizsgálat)
 • - kezdeményezi az alkalmasság elbírálásához szükséges szakorvosi vizsgálatokat
 • - ellenőrzi a munkavégzés és munkafázisok körülményeit és feltételeit az alkalmasság tekintetében
 • - külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálását, bejelentését
 • - külön jogszabály szerint végzi a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat
 • - a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát
 • - az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást
 • - a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást
 • - foglalkoztathatóság véleményezését
 • - eleget tesz a jogszabályokban meghatározott nyilvántartási, beszámolási, jelentési kötelezettségének, kezeli az ellátott munkavállalók személyes adatait, egészségügyi dokumentációját, különös tekintettel a szenzitív adatok védelmére
Dr. Rácz Ilona

Dr. Rácz Ilona

belgyógyász,
foglalkozás-egészségügyi és
háziorvostan szakorvos

Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 13 - 15 óra

Telefonszám:
+36 (30) 905 8871

2. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat közreműködik:

 • - az egészséges munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében,
 • - a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, kockázatértékelésben
 • - a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában
 • - az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében elméleti és gyakorlati oktatás formájában, az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében
 • - a munkáltató katasztrófa -megelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában
 • - a Munkavédelmi Szabályzat kidolgozásában, véleményezésében, javaslattételben

3. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítja:

 • - a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók (szív-érrendszeri betegség, magas vérnyomás, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedés, endokrin betegség stb.) megelőző gondozását állapottól függően 3-6 havonkénti ellenőrzéssel
 • - a szerződött cég kijelölt elsősegélynyújtóinak oktatását (Basic Life Support)
 • - emelőgép kezelők, targoncavezetők jogosítványának időszakos alkalmassági vizsgálatát
 • - gépjárművezetői jogosítvány érvényesítését (1.2. csoport)
 • - súlyosnak minősülő, valamint tömeges munkabaleset, ill. havaria esetén rendelkezésre állást, minden egyéb esetben munkaidőben telefonos konzultációs lehetőséget
 • - szoros együttműködést a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, kockázatbecslés, munkahelyi kóroki tényezők feltárása tekintetében
 • - igény szerint menedzser szűrést a cég vezető munkatársai számára, melynek elemei opcionálisak, egyeztetést igényelnek.

4. A munkaköri alkalmassági vizsgálatok tartalma:
Teljes körű belgyógyászati vizsgálat:

 • - kórelőzmény felvétele, rendelkezésre álló korábbi orvosi dokumentáció vizsgálata, értékelése
 • - teljes körű fizikális (szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi stb.) vizsgálat
 • - vérnyomás, pulzus mérés
 • - 12 elvezetéses EKG készítése, értékelése
 • - BMI (testtömeg index) és testzsír-százalék meghatározása
 • - szív-érrendszeri kockázatbecslés

Szemészeti vizsgálat:

 • - látásélesség vizsgálata közelre, távolra, monitor távolságra
 • - színlátás vizsgálat
 • - tér- és mélységlátás vizsgálat

Hallásvizsgálat:

 • - szűrőaudiométerrel
Dr. Rácz Ilona

Dr. Rácz Ilona

belgyógyász,
foglalkozás-egészségügyi és
háziorvostan szakorvos

Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 13 - 15 óra

Telefonszám:
+36 (30) 905 8871