Jogi nyilatkozat

Ezt a honlapot a Debreceni Törvényszék Cégbírósága által nyilvántartásba vett Belvárosi Orvoscenter Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-016585, adószám: 14687121-1-09, székhely: 4024 Debrecen, Liszt Ferenc u 10. 1/1.) tartja fent és üzemelteti a vonatkozó magyar jogszabályok szerint.

A honlap vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti.

A honlap a Belvárosi Orvoscenter Kft. tulajdona. A honlap tartalma - minden szöveg, kép, logo, grafika, kompozíció és programozás - a Belvárosi Orvoscenter Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogi, valamint a szellemi alkotásokra vonatkozó jogi védelem alatt áll. A honlap szöveges, illetve képi tartalmának vagy a tartalom bármely részének felhasználásához (átdolgozásához, terjesztéséhez, nyilvános bemutatásához, más szellemi alkotásba történő beépítéséhez stb.) a Belvárosi Orvoscenter Kft. előzetes írásbeli engedélye szükséges. A honlap másolása, illetve teljes vagy részbeni tárolása, reprodukálása, egyes elemeinek, grafikai megoldásainak, szöveges tartalmainak más honlapba történő beépítése, elektronikus, papíralapú vagy bármilyen más módon történő publikálása tilos!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlap vagy egyes részeinek jogosulatlan felhasználása esetén érintett oldalanként, a jogtalan használat minden megkezdett hete után 100.000.- Ft+ÁFA összegű kötbért köteles megfizetni a Belvárosi Orvoscenter Kft. részére! A jogosulatlan felhasználás tényének bizonyítása közokiratnak minősülő közjegyzői internetes tartalomtanúsítás igénybevételével történik. A kötbér összegét a tartalomtanúsítást követően kiszámlázzuk a jogosulatlan felhasználó részére. A kötbéren túl a jogosulatlan felhasználásból eredő esetleges kárainkat is érvényesítjük! A jelen honlap vagy bármely oldalának megnyitása a kötbér írásban történt, a Polgári Törvénykönyv 6:186. § (2) bekezdése szerinti kikötését és annak elfogadását jelenti!

A honlapon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem minősülnek egészségügyi vagy egyéb tanácsadásnak. A honlapon található bármely információ nem használható egészségügyi tanács vagy vélemény helyettesítéseként, az információ közzététele nem keletkeztet rendelő-páciens jogviszonyt a látogató és a Belvárosi Orvoscenter Kft. között. A megbízás minden esetben egyedi megállapodás alapján jön létre, a honlap tartalma sem részben, sem egészben nem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. Bármilyen e-mail vagy chat fogadása a Belvárosi Orvoscenter Kft. által nem keletkezteti egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízás elfogadását írásbeli megállapodás vagy megbízás nélkül. Írásbeli megállapodás vagy megbízás hiányában a Belvárosi Orvoscenter Kft. nem kezel bizalmas információként semmilyen e-mailben vagy chaten érkezett információt. A e-mail vagy chat útján történő kapcsolatfelvétel nem konkrét egészségügyi problémák kezelését szolgálja, hanem a személyes konzultációt készíti elő.

A Belvárosi Orvoscenter Kft. kifejezetten kizár minden, a honlap használatából eredő felelősséget. A Belvárosi Orvoscenter Kft. nem vállal felelősséget a honlap esetleges tartalmi hibáiból, időszerűtlenségéből, pontatlanságából, elírásokból és technikai jellegű problémákból, valamint az ezekre történő hagyatkozásból eredő esetleges károkért. A Belvárosi Orvoscenter Kft. érvényes írásbeli megállapodás vagy megbízás hiányában kizárja továbbá az e-mail vagy chat útján történő kapcsolatfelvételből, illetve az annak elmaradásából eredő felelősséget.

A Belvárosi Orvoscenter Kft. fenntartja a jogot a honlap tartalmának részben vagy egészben, bármikor történő megváltoztására.
Minden jog fenntartva!